14. desember 2017 vedtok kommunestyret endringer i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027.

Vedtaket omfatter følgende endringer:

 • Endring av § 2.3, tredje kulepunkt
 • Endring av § 2.3, fjerde kulepunkt
 • Endring av § 3.2.2
 • Fjerning av § 5.3, erstattes med ny § 6.24
 • Flytting av §§ 5.4-5.16 til §§ 5.3-5.15 (ingen tekstendring)
 • Flytting av § 12.1 til ny § 6.25 med endring
 • Ny § 6.26
 • Flytting av § 15.1 til ny § 6.27 med endring av nye § 6.27.2
 • Flytting av § 15.3 til ny 6.28 (ingen tekstendring)
 • Endring av § 7.1, andre avsnitt
 • Endring av § 7.2.1
 • Endring av § 7.2.2
 • Endring av § 7.2.3
 • Endring av § 7.2.4
 • Endring av § 7.8.2, tredje avsnitt
 • Ny § 7.8.4
 • Flytting av eksisterende § 7.8.4 til § 7.8.5 (ingen tekstendring)
 • Endring av § 7.9.2, første avsnitt
 • Endring av § 7.9.2, tredje avsnitt
 • Endring av § 7.9.4
 • Endring av § 7.10.1, første avsnitt
 • Endring av § 7.10.3
 • Endring av § 8.3, første avsnitt
 • Flytting av eksisterende § 12.2 til ny § 12.1 (ingen tekstendring)
 • Endring av § 14.4, andre avsnitt
 • Endring av § 14.4, fjerde avsnitt
 • Flytting av eksisterende § 15.2 til ny § 15.1 (ingen tekstendring)


Endringene gjelder blant annet høyder, tilknytningsplikt, fritidsbebyggelse, veg- og gatenorm, takoppbygg, lekeareal, utnyttelse og sekundære boenheter. Planbestemmelsene er oppdatert i tråd med vedtaket.

Dokumentene i saken:

1. Oppdaterte planbestemmelser
2. Vedtak fra kommunestyret
3. Saksfremlegg til vedtak
4. Saksfremlegg til offentlig høring/ettersyn