8. oktober 2019 vedtok kommunestyret endringer i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027.

Vedtaket omfatter følgende endringer:

  • Endring av § 2.3, nytt andre avsnitt
  • Ny § 7.2.5
  • Endring av § 7.8.2, første avsnitt
  • Endring av § 7.11.1, første avsnitt

Endringene gjelder forståelsen av begrepet «sikret» i rekkefølgekrav, samt bestemmelser om boligkategori og utnyttelse. Planbestemmelsene er oppdatert i tråd med vedtaket.

Dokumentene i saken:

1. Oppdaterte planbestemmelser

2. Vedtak fra kommunestyret

3. Saksfremlegg til vedtak

4. Saksfremlegg til offentlig høring/ettersyn