Med henvisning til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres følgende:

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for felt BS12 - Spikkestad sentrum, gnr/bnr.  85/70, 85/493  med flere.

Eventuelle henvendelser om avtalen kan rettes til Røyken kommune v/juridiske tjenester, Røyken rådhus, 3440 Røyken. Telefon 31 29 60 00 eller e-post til