Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med VEAS, vedrørende tiltak på gnr/bnr 38/512 m.fl, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Med henvisning til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres følgende:

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med VEAS,  vedrørende tiltak på gnr/bnr 38/512 m.fl, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Eventuelle henvendelser om avtalen kan rettes til Røyken kommune v/juridiske tjenester, Rådhuset, 3440 Røyken, tlf 31 29 60 00 eller e-post til