Med henvisning til pbl. § 17-4 kunngjøres følgende:

Oppstart av forhandlinger mellom Slemmestad Brygge AS og Røyken kommune om utbyggingsavtale for Vaterland. Eventuelle henvendelser om avtalen rettes til Røyken kommune v/juridiske tjenester,

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, tlf. 31 29 60 00 eller pr. e-post til og merkes med saksnr. 19/2687.