Forslag til detaljreguleringsplan for sikker gangadkomst til Torvbråten skole sendes med dette på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å etablere sikker gangadkomst til Torvbråten skole.

Du finner alle dokumenter i saken her: https://innsyn.royken.kommune.no/motekalender/motedag/10262702 sak nummer 83/18.

Etter vedtak er plankart og planbeskrivelse oppdatert:

Plankart

Planbeskrivelse

Frist for uttalelse er 20.08.2018.

Husk å merk innspillet med saksnummer 18/27. Bruk det elektroniske skjemaet for innspill som du finner i menyen til høyre eller send innspillet per post til: 

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill er 20.08.2018. 

Merk innspillet med saksnummer 18/27

Send innspill