Røyken kommune er sammen med en rekke andre kommuner ute med anbud på malertjenester, tapetsering og gulvlegging.

Anskaffelsens formål og omfang:

Konkurransen gjelder rammeavtale for levering til følgende deltakere:

 • Asker kommune
 • Hurum kommune
 • Hurum Eiendom KF
 • Kongsberg kommunale eiendom KF
 • Lier kommune
 • Lier eiendomsselskap KF
 • Nedre Eiker kommune
 • Røyken eiendom AS (REAS)
 • Røyken kommune
 • Øvre Eiker kommune

Arbeidene omfatter utvendig og innvendig malearbeid som (ikke uttømmende):

 • Utbedring av ytre fasade.
 • Overflatebehandle underlag som kan være tre, betong, leca, stål m.m.
 • Utbedring av overflater innvendig/utvendig.
 • Total oppussing av rom/avdelinger.
 • Utskiftning av belegg og andre tilsvarende gulvarbeider.
 • Tapetsering.
 • Overflatebehandling i bygg.
 • Male, olje, beise og lignende på dører og vinduer.

Kunngjort på Doffin

Nå er konkurranse "17/99: Malertjenester, tapetsering og gulvlegging" kunngjort på Doffin/TED. Tilbudsfrist er satt til 17. november kl. 12.00.

Les mer: https://doffin.no/Notice/Details/2017-678010

Soneinndeling

Anbudet er soneinndelt og det er opp til leverandørene om de ønsker å gi tilbud på en eller to soner.

Sone 1: Røyken, Hurum, Asker og Lier.

Sone 2: Kongsberg, Øvre Eiker og Nedre Eiker.

Oppdragsgiver vil inngå kontrakt med tre eller flere leverandører i hver sone.