Røyken kommune har mottatt årets bevilgning av tilskudd fra Husbanken.

Tilskudd til etablering skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd kan gis til enkeltpersoner/husstander til etablering i egnet bolig og til refinansiering dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Søknader behandles fortløpende.

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside www.royken.kommune.no. Skriv «tilskudd til etablering» i søkefeltet. Du kan også ta kontakt på telefon 31 29 60 00.