Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020 - 2032 er i gang. I denne omgang skal kommuneplanens samfunnsdel utarbeides. Arbeidet med arealdelen igangsettes først i 2020, og vil bli varslet senere.

For å klargjøre kommuneplanprosessen, skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram.

Formannskapene i Røyken, Hurum og Asker kommuner har i møte 22.1.2019 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram bygger på et bredt politisk og faglig grunnlag. Fellesnemdas oppnevnte tre underutvalg som har gitt føringer for programmets valg av satsingsområder, som vil bli utredet og videreutviklet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Saksdokumenter:

Mer informasjon om kommuneplan for nye Asker finner du på nye.asker.no

Frist 20. mars 2019

Frist for å gi innspill og råd til planprogrammet og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 20. mars 2019.

Du kan sende elektronisk høringssvar via vårt elektroniske svarskjema i boksen til høyre.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet, råd og høringsuttalelser kan også sendes til:

eller

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Merk med saksnummer 19/108

En papirutgave av planprogrammet ligger på servicetorget på Røyken rådhus og Slemmestad bibliotek.

 

 

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for innspill er 20.03.2019

Merk innspillet med saksnummer 19/108.

Send innspill