Kulturutvalget vedtok 26.09.2017 i møtesak nr. 24/17 å legge Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken kommune 2017–2020 ut til offentlig ettersyn.

Du kan komme med innspill til kommunedelplanen.

Frist for uttalelser er 7. november 2017.

Send innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Merk innspillet med saksnummer 16/3989

Dokumenter i saken:

Saksfremlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (høringsversjon)

Innspill fra IL ROS (1)

Innspill fra IL ROS (2)

Innspill fra IL ROS (3)

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 7. november 2017.

Send innspill