Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de ni kommunene i GVD-samarbeidet legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og/eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

Her kan du lese hele høringsbrevet

  • Høringsfrist er 1. september 2017.
  • Innspill sendes på e-post til Godt vann Drammensregionen: