Ihht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11 varsles det om at mindre endring av reguleringsplan for Heggum – Jaksland legges ut til offentlig ettersyn. Saken legges ut av rådmannen på delegert myndighet.

Hensikten med forslaget: 

De foreslås endringer på plankart. Det skal ikke gjøres endringer i bestemmelsene. Hensikten med endringen er å justere formålsgrenser i tråd med vedtak fra 03.10.2006. Det vil si at det gjøres endringer som vist i figur 1 under: 

Hva en høring/offentlig ettersyn er:

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget/endringen. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader. 

Frist for innspill er 01.09.2018.

Husk å merk innspillet med saksnummer 18/923. Bruk det elektroniske skjemaet for innspill som du finner i menyen til høyre eller send innspillet per post til: 

Røyken kommune

Katrineåsveien 20

3440 Røyken 

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med rådmannens kommentar.

Dokumentene i saken finner du her: 

  1. Plankart

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill er 01.09.2018.

Merk innspillet med saksnummer 18/923.

Send innspill