Ihht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11 varsles det om at mindre endring av reguleringsplan for Fossumveien 19 legges ut til offentlig ettersyn. Saken legges ut av rådmannen på delegert myndighet.

Hensikten med forslaget: 

Det foreslås endringer både på plankart og i bestemmelser. Hensikten med endringen er å justere de interne tomtegrensene for å få en bedre terrengtilpasning av boligene, samt å ta ut krav til at boligene skal ha skråtak med takvinkel mellom 27 og 45 grader.  

Hva en høring/offentlig ettersyn er

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget/endringen. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

 Frist for innspill er 01.09.2018.

Husk å merk innspillet med saksnummer 18/479. Bruk det elektroniske skjemaet for innspill som du finner i menyen til høyre eller send innspillet per post til: 

Røyken kommune

Katrineåsveien 20

3440 Røyken 

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med rådmannens kommentar.

Dokumentene i saken finner du her: 

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill er 01.09.2018. 

Merk innspillet med saksnummer 18/479

Send innspill