Rådmannens forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan legges nå ut til offentlig ettersyn her på våre nettsider og i papirformat på servicetorget på rådhuset.

Her kan du lese hele rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022.

I rådmannens forslag blir det i kapitlene "Vann og avløp" og "Kommunale veier og trafikksikkkerhet" henvist til Vivas forslag til budsjett. Dette finner du under sakslisten til formannskapet 6. november Sak 142. Vedlegg 2, 3 og 4.

Har du innspill? Send dem til . Høringsfristen er 23. november 2018.

Kommunestyret skal behandler budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022 i møtet 11. desember.