Emmy og Thorleif Olsens legat til beste for uføre og handikappede i Røyken deler ut midler i 2018.

Foreninger, organisasjoner og andre virksomheter kan søke om midler. Midlene skal brukes til positive tiltak for uføre og handikappede i Røyken.

I søknaden må dere redegjøre for hvordan midlene vil bli brukt. Virksomheter som søker midler fra legatet må i tillegg fortelle litt om egen virksomhet i søknaden, for eksempel hvor mange som er pasienter/beboere o.l. og hvor mange som vil ha nytte av de midlene det søkes om.

Søknaden sender dere til Emmy og Thorleif Olsens legat v/Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post . Vi ber om at dere merker søknaden med saksnummer 15/1136.

Søknadsfristen er 1. mars 2018.