1 til 10 av 15

Abonner på kunngjøringer

Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering Vaterland – Slemmestad sentrum

Formannskapet har i ekstraordinært møte 11.07.2019, i møtesak 96/19 vedtatt at forslag til detaljregulering for Vaterland – Slemmestad sentrum, gbnr. 38/162, 38/545 med flere legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Forslaget legges ut med de endringene som fremkommer i protokollen fra ekstraordinært formannskapsmøte.

Publisert:

Vedtatt detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall

Reguleringsplanen for 42/30 m/fler - Detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 19.03.2019, i møtesak 12/19. Planen finner du på kommunens hjemmeside, på servicetorget, på Røyken rådhus og på biblioteket i Slemmestad.

Publisert: