Klokkergården ved Røyken sentrum og Vestbygda gamle skole, "Gamleskolen", på Spikkestad.

Formål:

 • de skal være aktivitetshus for aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre.
 • de skal fortrinnsvis romme aktiviteter drevet i regi av frivillige lag og foreninger, og kommunalt drevet tilbud. 

Driften av aktivitetshusene er organisert med et husstyre. Husstyret forestår fordeling av leie til lag og foreninger og har anledning til å leie ut til andre formål mot betaling.

 

Klokkergården er et stort hvitt trehus og ligger vis a vis Røyken kirke. Nedenfor Klokkergården ligger Menighetshuset.

Klokkergården har vært i bruk som Aktivitetshus i lang tid. Huset eies av REAS og leies av Røyken kommune.

Det er et husstyre med eget mandat som organiserer bruken av huset.

Husstyret Klokkergården 1.juni 2017- 1.juni 2018.

Oversikt over fordeling av tid og rom fram til 01.06.2018


Besøksadresse: Kjekstadveien 1.

 

 

I 2008 vedtok Kommunestyret at Gamle Vestbygda skole skal være et aktivitetshus. Det er opprettet et husstyre med eget mandat. Siden høsten 2008 har aktivitetshuset vært i full drift. Gamleskolen er en  teglsteinsbygning som tidligere har vært skole. Bygget ligger sentralt på Spikkestad.

 Besøksadresse: Teglverksveien 2. 

 

 

 

Leie til fødselsdager, andre privat arrangement eller engangsleie.

Husstyrene  er gitt mulighet til å leie ut til private arrangementer (f.eks. bursdag, konfirmasjon o.l), mot betaling. De kan også leie ut til andre enkeltarrangementer og kommersielle formål mot betaling.

Henvendelser om dette rettes til kontaktpersonene:

Kontaktpersonene er frivillige personer i nærmiljøet som gjør dette på vegne av husstyret, og er ikke ansatt i Røyken kommune.

 • for leie av "Gamleskolen aktivitetshus" - Spikkestad

Wenche og Tore Steenstrup
Mobil : 909 96 829
E-post:

 • for leie av Klokkergården ved Røyken kirke

Søknad må gjøres på epost:

Ved avtale om leie vil du få oppgitt en kontaktperson. 

Det kan søkes om fast leie for inntil ett år. Det er lokale frivillige lag og foreninger i Røyken som er hovedmålgruppen.

Ved tildeling skal Røyken kommunes politikk på området legges til grunn. Kommunens politikk fremgår av tildelingskriterier, eventuelt Kulturplan og andre dokumenter.

Prosedyre

 • Muligheten for å leie publiseres på kommunens hjemmesider og eventuelt ved annonse i Røyken og Hurums avis.
 • Søknadsfristen er 1. mai.
 • Tildeling gjøres for 1 år av gangen fra 1. juni til 1. juni.

  Husstyret gjør normalt tildelingen innen 15. mai og meddeler resultatet til søkere.
  Tildelingen er ikke endelig før klagefristen på 1 uke er passert og eventuelle klager er ferdigbehandlet (skal framgå av tildelingsbrev).
  Ansvaret for å fornye leien innen fristen påhviler leietager. Alle tidligere leietagere som har oppgitt e-postadresse skal som regel få en påminnelse ca. en uke før fristen.

 • Søknad om fast leie av aktivitetshusene sendes pr post til følgende adresse:

For Klokkergården:

Husstyret Klokkergården, Kjekstadveien 1, 3440 Røyken

For Gamleskolen:

Husstyret Gamleskolen, Wenche Steenstrup, Aspelund 1, 3430 Spikkestad.
E-post;  

Når dere har fått innvilget søknad om leie skjer følgende:

Søkere som innvilges leie inviteres til et møte på Aktivitetshuset, sammen med  representant(er) for husstyret. Leietagere vises rundt i huset og registreringsskjema fylles ut. 

Der skrives det under på at dere er kjent med og vil følge :

 "Husordensregler" (varierer fra bygg til bygg). For Klokkergården gjelder også instruks/bruksanvisning for Alarmen.

Branninstruks for byggene (foreligger ikke elektronisk, men skal finnes i byggene)

Når registreringsskjemaet er fylt ut klippes nederste del av side 2 av og tas med til REAS av leietager.

Der får en utlevert nøkkel mot depositum (kr 700?). Dette må forhåndsavtales med Rolf Andersen i REAS tlf. 31297150.

På Klokkergården er det en alarm. For tiden er det Frivilligsentralen som tildeler kode. Frivilligsentralen kontaktes på tlf 31 29 62 94.