Servicetorget har administrasjonen av utleie og utlån av haller og rom i kommunale bygg. Aktivitetshusene har et husstyre som står for utleie.

Utlån

Ved lån av gymsaler og øvrige rom på skolene brukes elektronisk søknadsskjema. Reglement og branninstruks blir tilsendt når søknaden blir innvilget. 
Når det gjelder Storstua på Midtbygda og Auditoriet på Slemmestad ungdomsskole er det rektor som må kontaktes ved utlån. Utlån er gratis, men låner blir fakturert for ekstra vask hvis det er behov.

Utleie


Ved leie av Midtbygdahallen og Røykenhallen gjelder priser som ligger på vår hjemmeside under "skatter og kommunale avgifter"

Søknadsskjema

Generell søknadsfrist er satt til 1. april. Tildeling av tider skjer før skoleslutt.

Aktivitetshusene Klokkergården og Gamleskolen

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter