Oldtidsveien gjennom Røyken knytter Drammensfjorden i vest til Oslofjorden i øst. Før bilens tidsalder var dette hovedferdselsåren gjennom bygda, og bruken av denne veien går svært langt tilbake i tid.

Alle kulturminnene langs traseen, blant annet gravfelt fra jernalderen, er vitnesbyrd om dette. Røyken Historielag var de første som begynte å benytte denne betegnelsen på 1980-tallet. Hensikten var å skape bevissthet omkring traseen og kulturminnene langs den. Navnet ble stående, og er i dag den allmenn betegnelsen på en kommunikasjonsåre som omfatter kjøreveier, gårdsveier, hulveier og stier.

Kart over oldtidsveien

I all hovedsak har dagens kjøreveier gjennom Røyken blitt lagt andre steder. Dette gjør at Oldtidsveien i dag framstår som en variert og særpreget turvei med et høyt potensiale for kultur- og naturopplevelser. 

Kilde: Brosjyren  "Oldtidsveien i Røyken", utgitt av Røyken kommune september 2000.

(