Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Menighetsarbeid
Organisasjonsnummer
974679809
Postadresse
Postboks 298
3471 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Vaterlandsv 33 A
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Bent Gabrielsen
Telefon
31286707