Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Trossamfunn.
Organisasjonsnummer
881525992
Forretningsadresse
Nyveien 6
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Surinder Nath Joshi
Telefon
31 28 03 13