Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Pinsemenighet.
Organisasjonsnummer
875593102
Forretningsadresse
Hurumveien 40
3474 ÅROS
Kontaktperson
Knut Arne Janssen
Hjemmeside
http://www.salemaros.no
Mobiltelefon
90998236
Telefon
31 28 81 43
Faks
31 28 86 96