Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Pinsemenighet.
Organisasjonsnummer
875593102
Forretningsadresse
Hurumveien 40
3474 ÅROS
Kontaktperson
Knut Arne Janssen
Hjemmeside
http://www.salemaros.no
Mobiltelefon
90998236
Telefon
31 28 81 43
Faks
31 28 86 96