Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Tverrkirkelig kristen virksomhet, basert på Bibelens lære.
Organisasjonsnummer
914842964
Postadresse
c/o Knut Dag Vole Bernhart
Bølstadveien 7B
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 2
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Knut Dag Bernhart
E-post
Hjemmeside
http://Vårsol.com
Mobiltelefon
930 05 896
Telefon
31 90 80 74