Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Tverrkirkelig kristen virksomhet, basert på Bibelens lære.
Organisasjonsnummer
914842964
Postadresse
c/o Knut Dag Vole Bernhart
Bølstadveien 7B
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 2
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Knut Dag Bernhart
E-post
Hjemmeside
http://Vårsol.com
Mobiltelefon
930 05 896
Telefon
31 90 80 74