Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Organisasjon til fremme av et humanetisk livssyn.
Organisasjonsnummer
888177272
Forretningsadresse
c/o Jørgen Fredriksen
Idrettsveien 1B
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Jørgen Fredriksen
Hjemmeside
http://www.human.no