Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Organisasjon til fremme av et humanetisk livssyn.
Organisasjonsnummer
888177272
Forretningsadresse
c/o Jørgen Fredriksen
Idrettsveien 1B
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Jørgen Fredriksen
Hjemmeside
http://www.human.no