Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Virksomheten foregår i "valgmenigheter" og "gudstjenestefellesskap" med egne styrer. Det evangelisk-lutherske stift i Norge er deres overbygning, og står for deres felles virksomhet og funksjoner, som tilsynstjeneste, administrativ ledelse, nettside, meldingsblad, givertjeneste. I de enkelte valgmenigheter og gudstjenestefellesskap er virksomheten avholdelse av gudstjenester, kirkelige handlinger, sjelesorg, trosopplæring og diakoni.
Organisasjonsnummer
913285603
Postadresse
c/o Thor Henrik With
Lavaløkka 9
3442 HYGGEN
Forretningsadresse
c/o Erik Okkels
Vårlivegen 15
9012 TROMSØ
Hjemmeside
http://www.valgmenighet.no
Mobiltelefon
911 72 188