Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Tros- og livssynsorganisasjoner
Formål
Virksomheten foregår i "valgmenigheter" og "gudstjenestefellesskap" med egne styrer. Det evangelisk-lutherske stift i Norge er deres overbygning, og står for deres felles virksomhet og funksjoner, som tilsynstjeneste, administrativ ledelse, nettside, meldingsblad, givertjeneste. I de enkelte valgmenigheter og gudstjenestefellesskap er virksomheten avholdelse av gudstjenester, kirkelige handlinger, sjelesorg, trosopplæring og diakoni.
Organisasjonsnummer
913285603
Postadresse
c/o Thor Henrik With
Lavaløkka 9
3442 HYGGEN
Forretningsadresse
c/o Erik Okkels
Vårlivegen 15
9012 TROMSØ
Hjemmeside
http://www.valgmenighet.no
Mobiltelefon
911 72 188