Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Sosiale tjenester
Formål
Humanitær organisasjon.
Organisasjonsnummer
988850616
Postadresse
Postboks 200
3470 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Klokkergårdsveien 1
3440 RØYKEN
Telefon
31 28 07 04