Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Sosiale tjenester
Formål
Helse og sosialpolitisk bruker og interesseorganisasjon.
Organisasjonsnummer
991135863
Postadresse
c/o Solveig Kjus
Bjørkeliveien 27C
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Gørill Martinsen
Hjemmeside
http://www.mentalhelse.no