Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Sosiale tjenester
Formål
Helse og sosialpolitisk bruker og interesseorganisasjon.
Organisasjonsnummer
991135863
Postadresse
c/o Solveig Kjus
Bjørkeliveien 27C
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Gørill Martinsen
Hjemmeside
http://www.mentalhelse.no