Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Foreningens formål er å lage skiløyper i Vassfarfjellet, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål.
Organisasjonsnummer
998710197
Forretningsadresse
Heimansåsen 11
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Tor Inge Skoglund