Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). 10 møter pr år.
Organisasjonsnummer
996166422
Forretningsadresse
Kunnskapsveien 46
3430 SPIKKESTAD
E-post