Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). 10 møter pr år.
Organisasjonsnummer
996166422
Forretningsadresse
Kunnskapsveien 46
3430 SPIKKESTAD
E-post