Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Drift av båthavn og vinteropplag for medlemmer og andre.
Organisasjonsnummer
976937120
Postadresse
Postboks 196
3471 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Bjerkåsholmen 27
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Knut Olav Hillestad
E-post
Mobiltelefon
90655614