Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Skal bli den største sosiale møteplassen for de som har interesse i skjegg. Nettverksbygging blant menn. Arrangere treff hvor likesinnede kan møtes, veldedeighetsinnsamlinger og musikkarrangement med støtte til trengende.
Organisasjonsnummer
922273405
Forretningsadresse
c/o Morten Bråthen
Berjåsen 2
3440 RØYKEN