Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Foreningens mål er å arrangere aktiviteter og idrettsarrangement i Røyken kommune.
Organisasjonsnummer
913567072
Forretningsadresse
Vangsveien 3B
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Jens-Kristian Haug