Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Foreningens formål er å samle alle pensjonister i en enhet, og aktivt å verne medlemmenes sosiale, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.
Organisasjonsnummer
893063242
Forretningsadresse
c/o Svein Grini
Furutoppveien 65
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
95776104
Telefon
31 28 53 10