Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
formålet er å fremme interessen for hundesaken, og å arbeide aktivt for å fremme våre hunderaser.
Organisasjonsnummer
994297341
Postadresse
Ødegårdsbakken 9
3470 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Grønnsandveien, Storsand
3475 SÆTRE
Kontaktperson
Roar Olsen
E-post
Hjemmeside
http://www.royken-hurum-bk.com
Mobiltelefon
970 99 205