Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Jeger og fiskeforening.
Organisasjonsnummer
993325015
Postadresse
c/o Richard Nyheim
Grinis vei 17
3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
952 34 275
Telefon
31 28 62 93