Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Klubbens formål er å sørge for gjensidig informasjon/utveksling mellom deltagere i næringsliv og/eller offentlig administrasjon, inn-og utland.
Organisasjonsnummer
990908540
Forretningsadresse
c/o Kornmagasinet
Grettekroken 1
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Ivar Østlie
E-post
Hjemmeside
http://raukvin.rotary.no
Telefon
31 28 56 96