Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylker, samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.
Organisasjonsnummer
971454415
Forretningsadresse
Vaterlandsveien 23
3470 SLEMMESTAD
E-post
Hjemmeside
http://www.oslofjordens.friluftsrad.no
Telefon
67 55 49 90
Faks
67 55 95 30