Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Spre korrekte opplysninger om ringes raser og medvirke til å gjøre disse kjent. - Fremme miljøet blant oppdrettere, utstillere og eiere av siamesere, orientalere, balinesere og javanesere (siorbaja katter). - Bruke ringens webside (www.siorbaja.no) til å presentere viktig og interessant informasjon om siorbaja katter. Bruke eventuelle andre medier til løpende kommunikasjon med ringens medlemmer. - Premiere årets siorbaja katter, avl og oppdrett.
Organisasjonsnummer
919553626
Forretningsadresse
c/o Tove Rasmussen
Nyveien 51
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Tove Rasmussen
Hjemmeside
http://www.siorbaja.no