Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Spre korrekte opplysninger om ringes raser og medvirke til å gjøre disse kjent. - Fremme miljøet blant oppdrettere, utstillere og eiere av siamesere, orientalere, balinesere og javanesere (siorbaja katter). - Bruke ringens webside (www.siorbaja.no) til å presentere viktig og interessant informasjon om siorbaja katter. Bruke eventuelle andre medier til løpende kommunikasjon med ringens medlemmer. - Premiere årets siorbaja katter, avl og oppdrett.
Organisasjonsnummer
919553626
Forretningsadresse
c/o Tove Rasmussen
Nyveien 51
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Tove Rasmussen
Hjemmeside
http://www.siorbaja.no