Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Trening av hunder til brukshundkonkurranser og tjeneste, samt ivaretakelse av rasen belgisk fårehund.
Organisasjonsnummer
920228887
Forretningsadresse
c/o Erik Engeland
Nyhusveien 10
3474 ÅROS
E-post
Mobiltelefon
934 08 220