Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Nordre Hurum Jeger og Fiskerforenings formål er som fastlagt i vedtektene. Det jobbes for et aktivt miljø på tvers av alder og kjønn med fokus på forsvarlig og bærekraftig jakt og fiske.
Organisasjonsnummer
994883593
Forretningsadresse
Grønnliveien 21
3474 ÅROS
Kontaktperson
Steinar Flatmo
E-post
Hjemmeside
http://www.njff.no/portal/page/portal/buskerud/lokallag/nordre_hurum
Mobiltelefon
916 13 973