Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Nordre Hurum Jeger og Fiskerforenings formål er som fastlagt i vedtektene. Det jobbes for et aktivt miljø på tvers av alder og kjønn med fokus på forsvarlig og bærekraftig jakt og fiske.
Organisasjonsnummer
994883593
Forretningsadresse
Grønnliveien 21
3474 ÅROS
Kontaktperson
Steinar Flatmo
E-post
Hjemmeside
http://www.njff.no/portal/page/portal/buskerud/lokallag/nordre_hurum
Mobiltelefon
916 13 973