Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Selveiende båtforening med medlemmer. Leier strand-/sjøområde i Nærsnes-bukta i Røyken kommune. Har som formål å skaffe havneplass og vinteropplag for medlemmenes båter.
Organisasjonsnummer
988084700
Postadresse
Postboks 51
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Nærsnesbukta
3478 NÆRSNES
E-post
Hjemmeside
http://www.nbf.link