Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Medlemsorganisasjon med humanitært formål.
Organisasjonsnummer
984211503
Forretningsadresse
v/Turid Jørgensen
Åsakerveien 2
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Turid Jørgensen
Mobiltelefon
95937566