Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Medlemsorganisasjon med humanitært formål.
Organisasjonsnummer
984211503
Forretningsadresse
v/Turid Jørgensen
Åsakerveien 2
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Turid Jørgensen
Mobiltelefon
95937566