Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Speidergruppens mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved å: Tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene. Å gi dem medbestemmelse og ansvar, å hjelpe dem til en kristen tro. Medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler sin tro innen dette religionssamfunn.
Organisasjonsnummer
893743022
Postadresse
c/o Torgeir Feyling
Lahelldammen 16C
3427 GULLAUG
Forretningsadresse
Hyggenveien 56
3442 HYGGEN
E-post
Mobiltelefon
986 52 003
Telefon
32 84 14 87