Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Driver sportskafé kun søndager. Hytta ligger i skogen, drives ved hjelp av dugnad.
Organisasjonsnummer
983611842
Forretningsadresse
c/o Karl Johan Andreassen
Furutoppveien 121
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Turid Dahl
E-post
Hjemmeside
http://herstadhei.no
Mobiltelefon
928 09 198
Telefon
31 28 46 36