Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Vi tar opp medlemmer innen vår region av tidligere ansatte i Forsvaret som er pensjonert fra Forsvaret. Medlemsmøter, aktiviteter og engasjerer oss i eldrepolitikk lokalt.
Organisasjonsnummer
915084729
Forretningsadresse
c/o Eirik Davidsen
Krystallveien 31
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Eirik Davidsen
E-post
Mobiltelefon
930 16 971