Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Dunker-ringen er en interesseorganisasjon for harehundrasen Dunker. Aktivitetene foreningen driver er informasjon til foreningens medlemmer til dunkerens fremme.
Organisasjonsnummer
993803928
Forretningsadresse
Sundbyveien 14
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Heidi Sageng
Hjemmeside
http://www.dunkerringen.org
Mobiltelefon
412 09 109