Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Dunker-ringen er en interesseorganisasjon for harehundrasen Dunker. Aktivitetene foreningen driver er informasjon til foreningens medlemmer til dunkerens fremme.
Organisasjonsnummer
993803928
Forretningsadresse
Sundbyveien 14
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Heidi Sageng
Hjemmeside
http://www.dunkerringen.org
Mobiltelefon
412 09 109