Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Humanitær hjelpeorganisasjon. Diskotek for psykisk utviklingshemmede. Støtte til Kirkens Bymisjon (lokalt). Støtte (pengegave) til fond for Alzheimer sykdom.
Organisasjonsnummer
993851930
Forretningsadresse
c/o Reidun Bøe Hellegaard
Gamle Hyggen vei 11
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Reidun Hellegaard
E-post
Mobiltelefon
91398574
Telefon
31 28 98 05
Faks
31 28 98 88