Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Humanitær hjelpeorganisasjon. Diskotek for psykisk utviklingshemmede. Støtte til Kirkens Bymisjon (lokalt). Støtte (pengegave) til fond for Alzheimer sykdom.
Organisasjonsnummer
993851930
Forretningsadresse
c/o Reidun Bøe Hellegaard
Gamle Hyggen vei 11
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Reidun Hellegaard
E-post
Mobiltelefon
91398574
Telefon
31 28 98 05
Faks
31 28 98 88