Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Båtstø Båtforening skal drifte båtforeningens småbåthavn med tilhørende fasiliteter på en forsvarlig måte
Organisasjonsnummer
997370996
Forretningsadresse
c/o Reidar Bruusgaard
Høvikveien 11
3477 BÅTSTØ
E-post
Mobiltelefon
992 07 781