Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Båtstø Båtforening skal drifte båtforeningens småbåthavn med tilhørende fasiliteter på en forsvarlig måte
Organisasjonsnummer
997370996
Forretningsadresse
c/o Reidar Bruusgaard
Høvikveien 11
3477 BÅTSTØ
E-post
Mobiltelefon
992 07 781
Telefon
90 14 24 47