Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Utvikle og stimulere interessen for kaniner. Fremme varsom kaninbehandling og et godt dyrehold hvor man tar hensyn til kaninenes naturlige behov for aktivitet, Arbeide for et godt og inkluderende miljø blant medlemmene. Avholde jevnlige treninger i kaninhopping og avholde andre kaninaktivteter og kurs om kaniner. Lære opp nye medlemmer iht Norges Kaninhoppeforenings hoppereglement. Arrangere konkurranser i kaninhopping.
Organisasjonsnummer
919521600
Forretningsadresse
c/o Kristin Choi
Utsiktsstubben 6
3474 ÅROS
Kontaktperson
Kristin Choi