Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Rekreasjon og sosiale foreninger
Formål
Utvikle og stimulere interessen for kaniner. Fremme varsom kaninbehandling og et godt dyrehold hvor man tar hensyn til kaninenes naturlige behov for aktivitet, Arbeide for et godt og inkluderende miljø blant medlemmene. Avholde jevnlige treninger i kaninhopping og avholde andre kaninaktivteter og kurs om kaniner. Lære opp nye medlemmer iht Norges Kaninhoppeforenings hoppereglement. Arrangere konkurranser i kaninhopping.
Organisasjonsnummer
919521600
Forretningsadresse
c/o Kristin Choi
Utsiktsveien 6
3474 ÅROS
Kontaktperson
Kristin Choi