Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Økonomisk og materiell støtte
Formål
Lotteriet er basert på et samarbeid mellom Lionsklubber i Buskerud, Nordre Vestfold, Asker og Sør-Aurdal kommuner. Lotteriets formål er å skaffe til veie midler for å yte humanitær virksomhet fortrinnsvis i de distriktene som innbefatter de kommunene som dekkes av Lionsklubbene.
Organisasjonsnummer
984797311
Forretningsadresse
c/o Sigmund Kjos
Sagveien 33
3430 SPIKKESTAD
E-post
Hjemmeside
http://www.lions.no
Mobiltelefon
916 36 112
Telefon
31 28 54 06
Faks
66 78 02 32